FANDOM


Quotebg.pngQuotebg2.png
"Monarchowie zjawiają się i odchodzą. Jedni giną od trucizny, inni czezną w płomieniach. Jeden z kolei drzemie w lodowej krainie. Żaden z nich nie stał jednak tu jak ty teraz. Istoto, której niestraszne przeciwności. Udziel nam odpowiedzi."
— Aldia

Aldia, Mędrzec Pierwszego Grzechu – postać i opcjonalny boss z rozszerzenia Scholar of the First Sin do gry Dark Souls II.

Położenie

  • Pierwszy raz napotykamy go przy ostatnim pierwotnym ognisku, które pozostanie nierozpalone. Jeśli wszystkie ogniska zostały rozpalone przed pobraniem patcha, pojawi się automatycznie przy ognisku za Przegniłym.
  • Po rozmowie przy pierwotnym ognisku, Aldia przeniesie się do pierwszego ogniska w Krypcie Nieumarłych.
  • Po wyczerpaniu jego dialogu w krypcie, można się na niego natknąć przy pomieszczeniu z ogniskiem w Smoczej Kapliczce, ze znacznie zredukowanymi rozmiarami, ze względu na otoczenie.
  • W końcu pojawi się jako Boss po zabiciu Nashandry przy Tronie Pragnień w Zamku Drangleic, ale tylko jeśli Vendrick został wcześniej zabity. Gra może zostać zakończona w tym momencie bez starcia z Aldią, jeśli Nashandra zostanie pokonana przed Vendrickiem.

Opis

Mędrzec Pierwszego Grzechu ma postać gigantycznej, zwęglonej ludzkiej głowy pokrytej ogniem i gałęziami. Podłoże w pobliżu Aldii jest zawsze pokryte ogniem. Pojedyncza, czerwona kula znajduje się w okolicy centrum jego ciała, prawdopodobnie jest to jego oko.

Historia

Aldia był starszym bratem Króla Vendricka, pomagał w zakładaniu królestwa Drangleic. Żył w odosobnieniu w swojej posiadłości, poszukując sekretu życia, wierząc, że nieumarli są kluczem by go odnaleźć. Ze względu na swoje zainteresowania nieumarłymi, został odsunięty przez Vendricka i na zawsze wygnany do swojej warowni. Ludzie, którzy byli zapraszani do jego warowni zazwyczaj znikali, a ich miejsce zastępowały zniekształcone bestie.

Ciekawostki

  • Początkowo, w polskiej wersji językowej Aldia został przetłumaczony jako Mędrczyni Pierwszego Grzechu.

Galeria

Muzyka